skip to Main Content

ALTERNATİF YAYINCILIK TANITIM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Alternatif yayıncılık) müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Alternatif bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca Alternatif müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için Alternatif Gizlilik Politikasını detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz:

İşbu Gizlilik Politikası, internet üzerinde edinilen Üye ve Ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.

Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu Gizlilik Politikası için de geçerlidir. Üyeler ve/veya Ziyaretçiler, Site’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen Üyeler ve/veya Ziyaretçiler’in Site’yi kullanmamaları gerekmektedir. Üye Bilgilerinin Toplanması, Kullanımı ve İfşası Butigo, üyelik aşamasında ve sonrasında üyelerine fayda sağlamak ve Site’de sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla kayıt formları, sipariş formları, anketler aracılığıyla kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, iletişim bilgileri, yaş, öğrenim durumu vs.) vermenizi talep etmektedir. (Kişisel Bilgi) Bu bilgiler, ilginizi çekebilecek kampanyaları önermek ve üçüncü sahısların lojistik, teknik ve benzeri diğer işlevlerini Alternatif Yayıncılık adına yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bilgilerin Kullanılması ve İfşası

Site’nin belirli kısımlarının Üyeler tarafından kullanılması ve Ürün sipariş edilebilmesi için Ziyaretçiler’in Site’de yer alan Üyelik Formu’nu doldurmaları ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, Alternatif Yayıncılık’a üye olmak için Üyelik Form’unda kendilerine ilişkin talep edilen Kişisel Bilgileri’ni ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Alternatif Yayıncılık ile paylaşacaklardır. Söz konusu Kişisel Bilgiler’in sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Alternatif Yayıncılık ile paylaşılmaması durumunda Üyeler, Site’de sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.Kişisel Bilgiler, Alternatif Yayıncılık tarafından Site’de sunulan ve işbu Gizlilik Politkası’nın ayrılmaz bir parçası olan Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler Site’nin içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla Şirket içinde de kullanılabilir. Üyeler’in Alternatif Yayıncılık’a vermiş oldukları Kişisel Bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, Üye talepleri ve soruları kapsamında, Alternatif Yayıncılık tarafından Alternatif Yayıncılık’ın acenteleri, çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda Alternatif Yayıncılık, Üye’nin kredi kartı bilgilerini korunması için gerekli önemleri alacaktır. Üyelerin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üyeler değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir. Alternatif Yayıncılık, sipariş ve teslimat konularında Üyeler ile irtibata geçmek için Kişisel Bilgileri’ni kullanabilir ve Üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir. Ayrıca, Alternatif Yayıncılık, Site’nin bakımıyla alakalı duyuruları elektronik posta yoluyla yapabilir.Alternatif Yayıncılık, Kişisel Bilgiler’i devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. Alternatif Yayıncılık, Kullanım Şart ve Koşulları’na uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da Kişisel Bilgiler’i paylaşabilir.

Çerezler (Cookies) ve Diğer Teknolojiler

“Çerezler” Site’ye erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Alternatif Yayıncılık, Üyeler’in sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla Çerezler kullanmaktadır. Bu sebeple, Üyeler’in çerezleri kısıtlamaları halinde, Site’nin tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.Farklı internet siteleri üzerinde Site’nin trafiğini arttırmak adına çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin çoğu, oturum kapatıldıktan sonra bilgisayarların ana belleğinden silinmektedir.Site’ye üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezler söz konusu olabilmektedir. Alternatif Yayıncılık’ın kullandığı Çerezler Üyeler ve Ziyaretçiler’in sabit disklerine kişisel bilgilerini almak amacıyla sızmamakla birlikte, Alternatif Yayıncılık üçüncü kişiler tarafından yerleştirilen çerezlerin kullanımını kontrol etmekle sorumlu değildir.Alternatif Yayıncılık, Site’de bulunan bir internet sayfasının kaç kez görüntülendiğini tespit edebilmek adına web işaretçileri kullanabilir. Diğer sitelerin web işaretçileri tarafından toplanan kişisel bilgilerin, Alternatif Yayıncılık tarafından toplanan Kişisel Bilgiler ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Alternatif Yayıncılık, bu sitelerin web işaretçilerinin topladığı kişisel bilgilerden hiç bir şekilde sorumlu değildir.Site kendiliğinden Üyeler ve Ziyaretçiler’in Site’ye erişim sağladığı “Bir Örnek Kaynak Konumlayıcı”larını (“URL”) tanımaktadır. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Alternatif Yayıncılık, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Bilgilerin Korunması

Üye’nin her türlü Kişisel Bilgisi, Alternatif Yayıncılık tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. Alternatif Yayıncılık, Kişisel Bilgiler’in korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak Üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir. Bu nedenle Alternatif Yayıncılık Kişisel Bilgiler’i korumak için gerekli her türlü güvenlik önlemini almış olmasına rağmen Site’ye veya Site’den iletilmiş olan herhangi bir bilginin emniyeti konusunda garanti vermemektedir. Bu kapsamda Üye, Kişisel Bilgiler’in Alternatif Yayıncılık tarafından alınan önlemlere karşı ifşa edilmesi veya üçüncü bir kişinin eline geçmesinden dolayı uğrayacağı zarardan Alternatif Yayıncılık’ın sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Alternatif Yayıncılık ve ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Alternatif Yayıncılık ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.
Alternatif Yayıncılık, Üyeleri’ne daha iyi hizmet verebilmek adına, Site’de sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. Alternatif Yayıncılık, bu üçüncü kişilere Kişisel Bilgiler’in kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. Alternatif Yayıncılık’ın, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alternatif Yayıncılık’ın Devri

Site’de toplanan Üye bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Üye’ye herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın Alternatif Yayıncılık hisselerinin bir başka kişiye devri, Alternatif Yayıncılık’ın bir başka şirketle birleşmesi, şirketin yeniden yapılandırılması veya Alternatif Yayıncılık’ın ortaklık yapısında öngörülen herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi durumunda üçüncü şahıs ya da kuruluşlara devredilebilir.

Site ve Bilgilerin Güncellenmesi

Üyeler, Site’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Alternatif Yayıncılık, işbu Gizlilik Politikası ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren Gizlilik Politikası’nın Site’de yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin değişikliği içeren Gizlilik Politikası’nı Site’ye yüklenmesi sonrasında Site’yi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.Site’de bulunan Kişisel Bilgiler, Alternatif Yayıncılık iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten.vs.) dahilinde Üyeler’e bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman kendilerine gönderdiğimiz e-postada bulunan “Mail listemizden ayrılmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayınız”alanını işaretlemeleri yeterli olmaktadır.

İletişim

Üyeler Site ya da Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü görüşü [email protected], Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak, No: 2 Altunizade – Üsküdar / İstanbul adresi veya 444 32 50 no’lu telefondan Alternatif Yayıncılık’a ulaşarak iletebilirler.

Dış Bağlantılar

Bu Gizlilik Politikası sadece Alternatif Yayıncılık’ın Üyeler’den veya Ziyaretçiler’den topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. Alternatif Yayıncılık’ın üçüncü kişilerin Site’ye koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, Üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır.

Çevrimdışı Bilgi Toplanması, Kullanımı ve İfşası

Alternatif Yayıncılık tarafından toplanan kişisel bilgilerin coğunluğu çevrim içi olarak toplanmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, sadece çevrimiçi (online) toplanan bilgiler için geçerlidir.

ALTERNATİF YAYINCILIK TANITIM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Whatsapp Destek